We laten je zien hoe je de gemeentelijke meerwaarde in Jávea kunt berekenen en we bieden je een Excel Sjabloon, zodat je zelf en automatisch de gemeentelijke meerwaarde van je eigendom kunt berekenen. Een van de uitgaven waarmee we bij de verkoop van ons eigendom te maken zullen krijgen is de gemeentelijke meerwaarde een belasting die de waardestijging van stadsgrond belast en die we na de laatste wijzigingen in de regelgeving alleen nog hoeven te presenteren als we met de verkoop van ons eigendom een echte meerwaarde hebben verkregen.

In dit artikel leggen we uit hoe je stap voor stap de gemeentelijke meerwaarde in Jávea kunt berekenen en we geven je een Excel Sjabloon dat je kunt downloaden en invullen met de gegevens over je woning om automatisch te berekenen wat je voor de meerwaardevan je woning zult moeten betalen.

Download Plusvalia rekenmachine

Gemeentelijke Vermogenswinst in Moraira-Teulada, Benissa y Jávea

Toegang tot het Excel-sjabloon waarmee u de Plusvalia Municipal van uw woning automatisch kunt berekenen.

Veranderingen in de gemeentelijke meerwaarde

Nadat het Constitutionele Hof het deel van het artikel van de Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales dat de berekeningswijze van deze belasting regelt ongrondwettig en ongeldig verklaarde, keurde de Ministerraad het Koninklijk Wetsbesluit 26/2021 van 8 november goed, dat verscheidene veranderingen in de belastingheffing op deze belasting aanbracht:

  • Er zijn twee methoden voor de berekening van het tarief waaruit de belastingplichtige kan kiezen om de gemeentelijke vermogenswinstbelasting te betalen: de werkelijke vermogenswinst en de objectieve methode.
  • Belastingplichtigen die met de overdracht van hun eigendom geen werkelijke meerwaarde hebben ondervonden, zijn niet verplicht de belasting in te dienen.
  • Vermogenswinsten die in minder dan een jaar gegenereerd worden, worden belast.

Bereken de Gemeentelijke Vermogenswinstbelasting in Jávea

Hieronder leggen we elk van de berekeningswijzen uit die in het Koninklijk Besluit staan, zodat je kunt bepalen welke voor jou de voordeligste is om de belasting te betalen.

Vermogenswinstbelasting in Jávea: objectieve methode

Een van de systemen die je kunt kiezen bij het berekenen van de gemeentelijke meerwaarde in Jávea is de Objectieve Methode, een methode die rekening houdt met de jaren die verlopen zijn tussen de verwerving van het eigendom en de overdracht ervan om het tarief te berekenen. Om te weten te komen wat je zult moeten betalen voor de vermogenswinstbelasting op je eigendom in Jávea als je voor deze methode kiest, moet je de volgende stappen volgen:

1º Bereken de belastbare basis

De eerste stap is de overeenkomstige vermenigvuldigingscoëfficiënt toe te passen op de kadastrale waarde van het land, afhankelijk van het aantal jaren dat je het bezit, volgens de volgende tabel:

coeficientes Plusvalía Jávea NL

Stel dat we 10 jaar geleden een huis kochten met een kadastrale waarde van de grond van 60.000 euro. Volgens de aangegeven tabel is de vermenigvuldigingscoëfficiënt die over die periode van jaren moet worden toegepast 0,10. Om de belastbare basis te berekenen moeten we dus de waarde van het land (60.000 euro) vermenigvuldigen met 0,10 (vermenigvuldigingscoëfficiënt), wat een resultaat oplevert van 6.000 euro.

2º Pas het belastingtarief toe

Vervolgens moeten we op de belastbare basis het belastingtarief toepassen dat, in dit geval, door het Gemeentehuis van Jávea is vastgesteld, d.w.z. 30%.

Verdergaand met ons voorbeeld, zullen we een belastingtarief van 30% moeten toepassen op de 6.000 euro (belastbare basis), wat een belastingtarief van 1.800 euro oplevert. Op dit cijfer kunnen we de (eventuele) toeslagen toepassen die het gemeentehuis van Jávea voor ons geval overweegt.

Vermogenswinstbelasting in Jávea: Werkelijke vermogenswinstbelasting

Het tweede systeem waarover we beschikken om de Plusvalia Municipal van een eigendom in Jávea te berekenen is de Plusvalia Real, een methode die, in plaats van rekening te houden met de tussen de verwerving en de overdracht verstreken jaren, gebaseerd is op de werkelijke meerwaarde die met onze onroerend goed transactie verkregen wordt. In dit geval zijn de te volgen stappen als volgt:

1º Bereken de kapitaalwinst

We beginnen met de berekening van de werkelijke Meerwaarde van onze operatie. Om dit te doen trekken we de waarde waarvoor we ons eigendom overdragen af van de waarde waarvoor we het in zijn tijd kochten.

Voortgaand op het voorbeeld gezien in de Objectieve Methode, laten we ons voorstellen dat we het eigendom kochten voor 95.000 euro en het nu gaan verkopen voor 130.000 euro. In dit geval bedraagt de met onze verkoop verkregen Meerwaarde 35.000 euro.

2º Bereken de belastbare basis

De volgende stap is het verkrijgen van de belastbare basis door de verkregen meerwaarde te vermenigvuldigen met het percentage dat de kadastrale waarde van het land uitmaakt van de totale kadastrale waarde van het onroerend goed.

Als we er rekening mee houden dat het percentage dat de kadastrale waarde van het land in onze verkoop vertegenwoordigt 50% is, moeten we, om met ons voorbeeld door te gaan, de 35.000 euro van de Meerwaarde met 50% vermenigvuldigen, en zo een belastbare basis van 17.500 euroverkrijgen.

3º Pas het belastingtarief toe

Tenslotte rest ons niets anders dan het door het gemeentehuis van Jávea vastgestelde belastingtarief (30%) toe te passen op het belastbaar inkomen uit de vorige stap.

In ons voorbeeld zou de berekening uitmonden in toepassing van 30% (Belastingtarief) op de 17.500 euro (Belastbare grondslag) om een Belastbaar bedrag van 5.250 euro te verkrijgen. Op deze waarde kunnen (indien van toepassing) de vergoedingen worden toegepast die het gemeentehuis van Jávea voor ons geval overweegt.

Belangrijk In de voorbeelden die je in dit artikel ziet, is de meest voordelige methode om de Plusvalia Gemeente te presenteren de Objectieve Methode, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Alles hangt af van het aantal jaren tussen de verwerving en de overdracht van het eigendom en van de meerwaarde die de bewerking oplevert.

*We herinneren je eraan dat we je bij Hispania Homes een Excel Sjabloon hebben gegeven waarmee je automatisch de Gemeentelijke Meer waarde op een eigendom in Jávea kunt berekenen. Download je Excel Sjabloon en bereken het bedrag dat je met je aankoop zult moeten betalen.

<< Download Excel Sjabloon Vermogenswinstbelasting >>