Leer hoe je stap voor stap de Gemeentelijke Vermogenswinstbelasting in Teulada-Moraira kunt berekenen en download ons Excel Sjabloon om zelf en automatisch de Gemeentelijke Vermogenswinstbelasting op je eigendom te berekenen. De gemeentelijke Plusvalia is een belasting die geheven wordt op de waardestijging van stedelijk land op het moment dat het wordt overgedragen. Omdat het een gemeentelijke belasting is, hangt ze af van het gemeentehuis waar het eigendom zich bevindt, in dit geval het gemeentehuis van Teulada.

Ingevolge Koninklijk Wetsbesluit 26/2021, van 8 november, goedgekeurd door de Ministerraad, zijn verschillende nieuwe kenmerken ingevoerd met betrekking tot de belastingheffing op deze belasting, waaronder de mogelijkheid te kiezen tussen twee verschillende manieren om de belastbare grondslag van de belasting te berekenen.

Hieronder gaan we in detail in op alle nieuwe kenmerken die de nieuwe regelgeving introduceert en geven we uitleg over elk van de beschikbare manieren om de gemeentelijke vermogenswinstbelasting in Teulada-Moraira te berekenen: Objectieve Methode en Werkelijke Vermogenswinstbelasting.

Berekening van Gemeentelijke Vermogenswinst in Teulada-Moraira

Bij Hispania Homes hebben we een Excel sjabloon gemaakt waarmee je automatisch de Gemeentelijke Vermogenswinst in Teulada-Moraira kunt berekenen. Download ons Excel sjabloon en ontdek welke van de beschikbare manieren om de Plusvalia Gemeente te berekenen in het specifieke geval van je eigendom het voordeligst is.

Download Plusvalia rekenmachine

Gemeentelijke Vermogenswinst in Moraira-Teulada, Benissa y Jávea

Toegang tot het Excel-sjabloon waarmee u de Plusvalia Municipal van uw woning automatisch kunt berekenen.

Vermogenswinst in Teulada-Moraira: objectieve methode

Een van de beschikbare systemen om de Plusvalia Municipal in Teulada-Moraira te berekenen is de Objectieve Methode, die rekening houdt met het aantal jaren dat verstreken is tussen de verwerving van het eigendom en het moment van de overdracht. Om dit te doen moeten we de volgende stappen volgen:

1º Bereken de belastbare basis

Eerst passen we op de kadastrale waarde van de grond van het eigendom de vermenigvuldigingscoëfficiënt toe die overeenkomt met het aantal jaren dat we het eigendom in bezit hebben, volgens de volgende tabel:

Coeficientes Plusvalía Moraira NL

2º Pas het belastingtarief toe

Vervolgens passen we op de belastbare basis het door het Gemeentehuis van Teulada vastgestelde belastingtarief toe, in dit geval 30%.

Praktisch geval

Stel dat we 15 jaar geleden een huis gekocht hebben en dat de waarde van de grond 65.000 euro is. Volgens de huidige voorschriften bedraagt de coëfficiënt die voor een periode van 15 jaar moet worden toegepast 0,10. Daarom moeten we eerst de waarde van het land (65.000 euro) vermenigvuldigen met de vermenigvuldigingscoëfficiënt die voor een periode van 15 jaar is toegekend (0,10), wat een belastbare basis oplevert van 6.500 euro.

Zodra de Belastbare Basis verkregen is (6.500 euro), passen we het door het Gemeentehuis van Teulada vastgestelde Belastingtarief toe (30%), waardoor de uiteindelijk te betalen Belastbare Som 1.950 euro bedraagt.

Vermogenswinstbelasting in Teulada-Moraria: werkelijke vermogenswinstbelasting

Het andere systeem dat beschikbaar is om de gemeentelijke Plusvalia in Teulada-Moraira te berekenen is de Plusvalia Real, een methode die rekening houdt met de meerwaarde verkregen bij de verkoop van het eigendom, ongeacht het aantal jaren dat de verkoper het in bezit heeft gehad. Om het tarief volgens deze methode te berekenen moeten we de volgende stappen toepassen:

1º Bereken de kapitaalwinst

Eerst berekenen we de Meerwaarde door de waarde waarvoor we het eigendom kochten af te trekken van de waarde van de overdracht.

2º Vermenigvuldig met het % dat de kadastrale waarde van het land vertegenwoordigt

Vervolgens vermenigvuldigen we de verkregen Patrimoniale Winst met het percentage dat de kadastrale waarde van het land vertegenwoordigt over de totale kadastrale waarde van het eigendom om de Belastbare Basis te verkrijgen.

3º Pas het belastingtarief toe

Als de belastbare basis eenmaal verkregen is, rest alleen nog de toepassing van het belastingtarief dat overeenkomt met de gemeente waarin het eigendom staat.

Praktisch geval

Voortgaand met hetzelfde voorbeeld dat we in het praktijkgeval van de Objectieve Methode gebruikt hebben, stellen we ons voor dat het eigendom dat we willen verkopen een kadastrale waarde heeft van 100.000 euro, we kochten het voor 110.000 euro en nu willen we het verkopen voor 140.000 euro.

Eerst moeten we van de waarde van de overdracht (140.000 euro) de waarde aftrekken waarvoor we het eigendom oorspronkelijk verwierven (110.000 euro), en zo de meerwaarde van de operatie verkrijgen, in dit geval 30.000 euro. We vermenigvuldigen dan de verkregen Meerwaarde (30.000 euro) met het percentage dat de kadastrale waarde van het land uitmaakt van de totale kadastrale waarde van het eigendom (65%) om de Belastbare Basis te verkrijgen, d.w.z. 19.500 euro.

Nu hoeven we alleen nog maar het door het Gemeentehuis van Moraira vastgestelde belastingtarief (30%) toe te passen op de verkregen belastbare basis (19.500 euro) om als resultaat het uiteindelijke bedrag te krijgen van de belasting die we moeten betalen, in dit geval 5.850 euro.

Belangrijk In de praktische gevallen die in dit artikel beschreven worden, zou de meest voordelige methode voor de belastingplichtige de Objectieve Methode zijn, maar dat is niet altijd het geval. Het hangt allemaal af van de jaren die verstreken zijn tussen de verwerving van het eigendom en de overdracht ervan, en van de meerwaarde die de operatie oplevert.

Andere nieuwe kenmerken die bij het Koninklijk Besluit zijn ingevoerd

Behalve de twee methoden waaruit de belastingplichtige kan kiezen om de belasting te verrekenen, introduceerde het Koninklijk Besluit van 2021 ook nog een reeks andere nieuwigheden:

  • Alleen transacties waarbij een echte meerwaardewordt gerealiseerd, d.w.z. waarbij de overdrachtswaarde hoger is dan de aanschaffingswaarde, zullen aan liquidatie worden onderworpen.
  • Overdrachten van woningen die in minder dan een jaar plaats vinden zullen belasting moeten betalen, in tegenstelling tot wat onder de vorige verordeningen gebeurde.

Vermogenswinstbelasting berekenen in Teulada-Moraira

Om de Plusvalía Municipal in Teulada-Moraira automatisch te berekenen, herinneren we je eraan dat Hispania Homes een Excel Sjabloon heeft gemaakt dat je kunt invullen met de gegevens van je eigendom en de Plusvalía Municipal verkrijgt die je volgens elk van de beschikbare berekeningswijzen zou moeten betalen.

<< Download Vermogenswinstberekening >>

Anderzijds, als je twijfels hebt over de berekening van de belasting of advies nodig hebt over onroerend goed van welke aard dan ook, staan we bij Hispania Homes klaar om je te helpen bij het beheer van je vermogen.