Ontdek hoeveel je moet betalen voor IBI op een woning in Moraira-Teulada en welke kortingen beschikbaar zijn om het bedrag dat je moet betalen te verlagen.

Als je een huis koopt in Moraira-Teulada, is het de moeite waard om naast de kosten die gepaard gaan met de aankoop (overdrachtsbelasting, kadaster, notaris, notariskantoor…) ook rekening te houden met de kosten die we periodiek moeten betalen als we eenmaal bezit hebben genomen van het huis.

Een van deze kosten is de Onroerendezaakbelasting, hoewel andere kosten zoals de gemeenschapskosten, opstalverzekering of nutsvoorzieningen zoals internet, water, elektriciteit, gas, enz. ook onder deze noemer vallen.

>> Huizen te koop in Moraira <<

hoeveel IBI wordt er betaald in Moraira-Teulada? Deze vraag beantwoorden we in dit bericht.

wat is IBI en waarvoor wordt het gebruikt?

De Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) is een lokale belasting die elk jaar wordt betaald en wordt geheven op het eigendom (of vruchtgebruik) van onroerend goed. Bij een koop-verkoop wordt deze belasting betaald door de verkoper, maar de koper mag het proportionele deel in rekening brengen voor de maanden dat hij/zij van het onroerend goed gaat genieten.

IBI-formule

De IBI van een onroerend goed wordt berekend volgens de volgende formule:

fórmula ibi nl

Belastbare grondslag: dit verwijst naar de waarde die wordt genomen voor de berekening en komt in de meeste gevallen overeen met de kadastrale waarde van het onroerend goed.

Belastingtarief: dit is een vast percentage dat door elk gemeentehuis is vastgelegd in zijn belastingverordening. Als het huis dat je gaat kopen in de provincie Alicante ligt, kun je op de website van SUMA het belastingtarief controleren dat door jouw gemeente is vastgesteld.

IBI-quota: bedrag dat we uiteindelijk zullen betalen voor de IBI van ons onroerend goed.

Prijs van IBI in Moraira

Als we het hebben over de prijs van IBI in Moraira-Teulada, bedoelen we het tarief dat deze belasting regelt. Op de website van SUMA, een autonoom orgaan dat is opgericht door de Provinciale Raad van Alicante om de gemeentelijke belastingen van de gemeenteraden van deze provincie te beheren en te innen, vinden we de volgende belastingtarieven, afhankelijk van de aard van elk onroerend goed:

  • Rustiek onroerend goed: Belastingtarief van 0,3%
  • Stedelijk onroerend goed: Belastingtarief van 0,512%

*Belastingtarieven bijgewerkt op 28 december 2022.

Voorbeeld van IBI in Moraira-Teulada

Om de IBI van een woning in Moraira-Teulada te berekenen, moeten we eerst de kadastrale waarde van de woning weten, informatie die we kunnen vinden in de IBI-factuur van het vorige jaar of door het Kadaster van ons gemeentehuis te raadplegen. Zodra we deze waarde weten, hoeven we deze alleen nog maar te vermenigvuldigen met het IBI-tarief in Moraira-Teulada, een tarief dat momenteel 0,512% is.

Als ons onroerend goed een kadastrale waarde heeft van 180.000 euro en het belastingtarief in ons gemeentehuis is 0,512%, dan is de uit te voeren operatie als volgt:

  • 180.000 euro x 0,512% = 921,6 euro.

Verlagingen in IBI in Moraira

Om het bedrag dat belastingbetalers moeten betalen aan IBI in Moraira te verlagen, stelt de gemeentelijke verordening van het stadhuis de volgende verlagingen vast.

Eigendommen onderworpen aan de activiteit van urbanisatiebedrijven

De eigendommen die het voorwerp zijn van de activiteit van urbanisatie-, bouw- en vastgoedontwikkelingsbedrijven, zowel nieuwbouw als renovatie, en die niet tot hun vaste activa behoren, kunnen profiteren van een korting van 50% op de IBI (Onroerendezaakbelasting).

Door de staat gesubsidieerde woningen

Officieel beschermde woningen en woningen die hiermee vergelijkbaar zijn volgens de regelgeving van de Autonome Gemeenschap kunnen gedurende 3 jaar profiteren van een korting van 50% op de IBI.

Landelijk onroerend goed

Landelijk vastgoed dat eigendom is van landbouwcoöperaties en coöperaties voor landexploitatie van de gemeenschap, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in Wet 20/1990, van 19 december, over het belastingregime voor coöperaties, komt in aanmerking voor een korting van 95% op de IBI.

Grote gezinnen

Belastingbetalers die de status van groot gezin hebben volgens de bepalingen van Wet 40/2003,
van 18 november, kunnen profiteren van een korting van 90%op hun IBI-quota in Moraira-Teulada.

*Kortingen van kracht vanaf 28 december 2022.

* ben je op zoek naar een koopwoning in Moraira-Teulada en weet je niet waar je moet beginnen? Wil je alle details weten over het aankoopproces (termijnen, kosten, documentatie…) voordat je een definitieve beslissing neemt? Neem contact op met Hispania Homes, makelaar in Moraira, en laat ons je informeren over alle aspecten waarmee je rekening moet houden voordat je op zoek gaat naar je nieuwe woning.